Вхід у вихід. Із серії "Віртуальні ландшафти"

 

Як і в багатьох інших творах Степана Рябченка, в роботі “Вхід у вихід” присутня відсилка до біблійних мотивів, а саме — Ексодусу. Форми абстрактні, але біоморфні, і в їхній застиглості можна розгледіти динаміку та певну драматургію. На тлі безхмарного неба і дзеркальної водної гладі буйство кольорів і динаміка форм, що контрастують зі спокійним оточенням, свідчать про інтенсивність подій. Вихід постає не як мить, а як тривалий процес, сповнений випробувань, у якому все зазнає трансформацій і сама дійсність набуває нових несподіваних форм. Актуалізована глобальними подіями останнього часу, тема Виходу набула не лише метафоричного, але й реалістичного прочитання.Наталія Маценко, мистецтвознавець